Press "Enter" to skip to content

Архитектурно проектиране: Етапи при създаването на идеята за нов дом

Предимствата на индивидуалния проект са безспорни, но трябва да сме информирани какво ни предстои.

Когато установите контакт с фирма за архитектурно проектиране, вие ще получите напътствия относно пътя, който трябва да извървите, преди да се сдобиете с мечтания дом.

Ето етапите, през които се очаква да преминете, както и какви предизвикателства ви предстоят:

Ясна визия

Определянето на потребностите е съществен елемент при консултацията с архитектите. Споделете подробно основните си желания и приоритети, изхождайки основно от площта, с която разполагате. Като бъдещи обитатели, вие вече имате представа за предпочитанията си, както и от евентуалното разпределение на помещенията, тяхната функционалност. Първоначалната дискусия включва набелязване на по-грубите параметри на заданието, а след това пристъпвате и към детайлното им разглеждане.

Фокусиране върху идеите

Тук архитектурното проектиране навлиза в своята по-конкретна фаза. На преден план излизат подробни елементи като височина на етажите, определяне границите на стаите, местоположението на кухнята, спалнята и т.н. Поставете своите изисквания и чуйте мнението на експертите, за да постигнете ефективен резултат и да сте удовлетворени от окончателния проект.
Важен фактор е вашият начин на живот, защото той се отразява и върху изготвянето на плана. Ако сте семейство с деца и ще прекарвате повече време навън, вероятно ще искате да се наслаждавате на веранда или просторна тераса. Архитектът трябва да бъде в течение на стила ви и съответните нужди на членовете на дома.

3D модел и външен вид

Специалистите ще разработят 3D модел на къщата, ще добиете яснота за планировката на всички налични части, както и на цялостната визия на обекта. Спазвайки строителните норми, ще ви бъдат представени най-подходящите избрани материали, фасадата, декоративните елементи.

Техническа спецификация

Настъпва моментът за сключване на договора за изграждане на сградата. След като са уточнени и преработени всички особености от идейния проект, те ще се превърнат в чертежи за строителния обект. Алгоритмите за изчисляване и преценка на работите ще формират и самите разходи, които трябва да бъдат вложени за реализиране на дома ви.

Сега се залагат комуникациите, климатизацията, електрическата и водопроводната система, канализациите, отоплението и вентилацията. Избраната санитарна техника, контактите и ключовете за осветление също се предвиждат на този етап.

Изпълнението на строителните дейности

То се осъществява под така наречения авторски надзор, целящ да гарантира изпълнение според предвидените параметри. Той настъпва след окончателното одобрение на техническия проект и стартирането на дейностите. Дава се зелена светлина за започването им, наблюдават се задълбочено процесите, а контролът продължава да се осъществява до окончателното приключване на проекта.