Какво трябва да знаем за плъховете и мишките.

Профилактичните мерки срещу гризачите включват висока здравна култура на населението и остра нетърпимост към плъховете и мишките в домовете, складовете и сервизните помещения.
Основна профилактична мярка е лишаването на гризачите от храна и убежища, което се постига чрез санитарно-хигиенни, строително-технически и отпъждащи средства, наречени репеленти.

Храната и всички отпадаци трябва да се събират в кофи и контейнери с плътно прилепващи похлупаци и редовно да се извозват до сметищата.
Переодичното почистване на мазета и тавани, килери и складове за продукти е наложителна предпазна мярка за откриване на гнездата и дупките на гризачи и поставянето на отровни препарати вътре в тях.

Минимум веднъж на всяко тримесечие е необходимо да става основно почистване и пренареждане на хранителни запаси, складираните ябълки, круши, картофи, цвекло и др.
Целесъобразно е да се използват метални стелажи, които са на разтояние 30 – 50 см от пода и стените, за да се улеснява почистването. Ненужни стари мебели трябва да се изгарят. Нощем не бива да се оставя храна за домашните животни и птици, защото почти винаги от нея се възползват и вредните гризачи в стопанските постройки
Активната профилактика срещу гризачите изисква и някой технически мерки за получаване на непроницаемост спрямо тях.
Старите сгради почти винаги са по-заселени с гризачи,защото в тях те намират оптимални убежища.
Унищожаването на мишките и плъховете в тях е временно, защото след кратко време мощните компенсаторни механизми в размножителната способност на гризачите довеждат до още по-висока численост.

Дори новите модерни сгради не са пощадени от нашествието на гризачите.
Има случаи, когато домашни мишки са били установени до 23 етаж на жилищните блоквове.
Най-голямото внимание трябва да се обръща на приземните етажи, откъдето става проникването на гризачи в сградите.
Вратите, прозорците и допълнителните входове, вечер трябва да се затварят, да бъдат остъклени или снабдени с метални решетки.
Отворите на мрежата не бива да надвишава 6 мм за да може да попречи проникването на малките плъхове и мишки.
Всички пролуки и пукнатини около тръбите на водопровода и канализацията трябва да бъдат запушени.
Почти няма домакиня, която да не изпадне в паника и ужас, когато установи, че в дома и се е появила мишка.
Нощният сън е нарушен, децата са събудени от уплахата и шума в кухнята и цялото семейство е разтроено.
На следващия ден на произшествието са намерени няколко тъмносиви, почти черни фекални зърна около кутията за хляб и под умивалника.
Домашният съвет се събира и възникват много въпроси: откъде и по какъв начин се е промъкнала тази мишка в дома, та нали апартаментът е нов и модерен, както и целият жилищен блок ?
Дали мишката е само една или са повече на брой? С какво се хранят и къде се укриват през деня?
За успокоение на семейството хранителните продукти в хладилника не са пострадали, само хлябът, оставен неприбран на кухненския плот е нагризан от нощните гости.

Дали сами ще си отидат така неочаквано, както са се появили?
В младото семейство дали някой знае в суматохата дали това е плъх или мишка, дали се прави разлика ? А как да се отървем от тяхното присъствие ?
Но, към кого да се обърнат младото семейство? Минават няколко дни, нощните гости не се появяват през деня .
Семейството намира за правилно да размести мебелите, хладилника, етажерките и тн, а усилията им се увенчават с успех.
В ъгъла на кухнята те намират неголяма дупка с диаметър към 4 5 см и така разбират откъде са проникнали посетителите през нощта .
Задължително е да се предприемат мерки, като да се закупи препарат или капан да се преустанови развитието на тези бозайници у дома .
Повечето фирми за борба с гризачи и ДДД услуги предлагат уникални препарати и богата гама от избор за различните вредители.
Норат П, Вероткс пелети, Ратибром 2, Броди восъчни блокчета, Сторм и други

Внимание !!! това са отровни препарати !!!

Никога не бива да се забравя, че всички химични дератизационни средства са повече или по-малко отровни за хората и полезната фауна.
Тези, които са особено високо токсични и се отнасят към на- акутните родентициди, обикновено са означени с човешки череп и предупредителен надпис, а по–малко опасните са оцветени в сигнален цвят.

По време на работа с родентициди не бива да се яде, пуши и пие, да се докосват откритите части на лицето и шията, лигавиците на носа и устата, да се пипат и бършат очите.
Носенето на предпазно работно облекло е абсолютно задължително за дератизаторите, а когато се манипулира с родентицидни прахове е необходимо и носенето на очила, ръкавици и маски.
Отровните препарати се залагат винаги на закрити места в кутии, сандъчета, парчета от тръби или тунелчета, недостъпни за домашните животни и птици, както и за деца.
Когато се намери умрял гризач, задължително трябва да се залее с дезинфектант и да се зарови дълбоко в земята.Никога да не се дават на домашни кучета или котки.
Обикновено от специалистите се иска най-силната отрова с надежда за блестящ успех, но това не се постига лесно.

Както знаем, гризачите имат неофобия към новите предмети и храни в средата, която обитават, с високо развитите си сетива откриват дори и нищожо малките количества отрова, ако не са добре маскирани с вкусна примамка.

Понякога минават дни и седмици, докато те се решат да опитат препарата, особено ако имат на разположение други достъпни храни.
И когато в края на на краищата бъдат отровени и труповете им останат под подовата настилка или зад мебелите, в продълцежение на 1 2 месеца в жилището се усеща неприятна специфична миризма, докато напълно изсъхнат и станат на прах.

Ето защо в случаите, когато в дома са приникнали единични гризачи, за предпочитане е те да бъдат уловени в капани и въпросът да се ликвидира с механични средства.
В прочем капаните са най – старото и изпитано средство за улавяне на животни.Добре е като се оставят няколко дни, за да привикат гризачите с този нов предмет в дома, и чак едва тогава да се зареди за улавяне.капаните се поставят в най – потулените ъгли на помещенията, край стените и под умивалниците, край комините на тавана и покрай тръбите в мазето.
Всяка сутрин те се проверяват за резултата от нощния улов.Почистват се и се зареждат отново с прясна стъв.

Ако по тях има следи от кръв и косми, капаните трябва да се залеят с вряла вода и да се подсушат. Умрелите гризачи непременно трябва да се заровят дълбоко в земята, за да се предотврати разнасянето на зараза или да бъдат изгорени.