Кофраж под наем – предимствата на тази услуга

При строителни дейности кофражът намира основно приложение, а наемането му има редица предимства. Важно е да се съсредоточим върху крайната ни цел, а вместо да се лутаме, по-добре е да се доверим на фирми, които професионално и от години предлагат услугата на пазара. От тази статия ще научите какви са преимуществата и особеностите на наемането на строителна техника, за какво да внимаваме и как да оптимизираме разходите. Последното е от изключително значение при съвременното строителство, изграждането на големи сгради, крайната цена и конкуренцията на пазара.

Кофраж под наем

Наемането на кофраж има своите преимущества, които касаят въобще строителната техника. Цялостната инвестиция възлиза на сериозни суми, които не е нужно да бъдат давани, ако не се налага, и в дългосрочен план не би било оправдано.

Кофраж под наем

Кофражната техника има основно приложение при извършването на строителни дейности. Възможно е да използвате дървен кофраж, алуминиев кофраж или стоманен кофраж. Специалистите ще Ви консултират коректно и ще Ви предложат най-подходящите варианти, а Вие ще съобразите вида според нуждите на обекта.

Дървените греди, които притежават Т-образно сечение, влизат в експлоатация при хоризонтални и вертикални кофражи. Съществуват първокачествени изработки от иглолистна дървесина, които могат да понесат солидно натоварване и огъване, устойчиви са на влага, адаптивни са и са универсални.

Възможно е да се наемат и телескопични подпори, които имат различна носимоспособност и височина от 1.60-5.50 м. Избира се и измежду множество размери, които са удачни в зависимост от конструкцията, която е необходима.

Бъдете нащрек за:

Техническите параметри са от първостепенно значение, когато избирате кофраж, за да спазите концепцията на проекта.
На следващо място, което също не е маловажно обаче, идва гаранцията за стабилност и точното нивелиране, както и регулиране на съоръжението.
Допълващите елементи, които се съдържат, също не са за подценяване. Сред тях са такива като предпазен парапет за плоча, триноги за укрепване на кофража, кръстата глава и прочие.
Възможността за наемане е за ден, седмица, месец или определен брой дни. Според периода варира и цената за употреба на кофража, но тя обикновено се изчислява без транспорта до мястото за експлоатация.