Кредитиране и видове потребителски кредити

Кредитирането представлява отпускане на парични средства от банка или друга финансова институция срещу определен лихвен процент с възстановяване на сумата по цялата главница. Кредитите биват обособени в отделни категории спрямо своето предназначение, обезпечение и схема за погасяване.

Обезпечените кредити, например, могат да се представят като предварително договорен ангажимент и/или финансов актив, който служи като гаранция за изплащането на взетия заем от кредитополучателя, и респективно – необезпечените кредити биват отпускани без необходимост от предоставяне на подобни материални ангажименти.

Видове кредити

Кредитите се разделят още и по предназначение както следва: потребителски, ипотечни и бързи кредити. Потребителските заеми биват отпускани само на физически лица, чиято цел е покупка на стоки/продукти. Този вид кредити са предимно предназначени за покриване на текущите разходи на домакинствата.

Генерално, потребителският кредит се отличава със значително по-кратък период за погасяване като кредитите за физически лица обикновено се характеризират с по-висок лихвен процент.

Ипотечните кредити, от друга страна, се отличават със сравнително по-ниските си лихви със залог недвижими имоти. Различаваме два вида ипотечни заеми, а именно такива с доказан и недоказан доход.

Ипотечните кредити биват отпускани за покупка на жилище (ипотекирате семеен имот), извършване на ремонтно-довършителни работи (финансират се строежи на обособени етажи, еднофамилни къщи и прочее), интериорни или екстериорни подобрения (освежаващ козметичен ремонт на офиса, дома, вилата и така нататък) и/или рефинансиране (за погасяване на задълженията си към друга банка).

Бързите кредити без съмнение са много удобни.

При бързия кредит получавате отговор до няколко часа, понякога и минути. Бързите кредити в повечето случай се отпускат от небанкови финансови институции Лихвеният процент за разлика от банковите кредити е доста по-висок.

Погасяване на кредита

Кредитополучателят следва да изплати задълженията си към банката посредством внасяне на равни вноски по кредити, наричани анюитети, с гратисен период или чрез намаляващи вноски. В зависимост от избраната схема за погасяване на кредитното задължение, банковата институция може да предложи покриване на кредита с опция за частичен или пълен гратисен период.

Разликата между тях се крие в отсрочката, наличен при частичния гратисен период, отнасяща се към погасяването на главницата по кредита, докато при пълния гратисен период не погасявате и лихвен процент за определен период от време.

При схемата „анюитети“ кредитополучателят плаща по-нисък лихвен процент и главница , които впоследствие се нормализират до стандартните си стойности.

Последната налична опция предлага погасяване на кредита посредством „намаляващи вноски, при която първоначално се внасят по-високи суми в сравнение с анюитетните, ала в дългосрочен план лихвеният процент драстично пада заедно с кредитното задължения към банката.

Без значение на кой, от вариантите сте се спрели, вие може да проверите в сайта IZBIRAM.BG офертите за кредитиране, от банковите и небанковите финансови институции.

Внимание! Бъдете особено внимателни, когато кандидатствате за кредити. Обърнете много сериозно внимание на условията за погасяване, за да няма после неприятни изненади. Преценете от какъв кредит имате нужда! В случай, че не сте си плащали сумите по договора, който сте подписали или често сте забавяли плащанията си, или банката, съответно финансовата институция се е налагало да предприема по-строги мерки към вас, кредитната ви история вече се счита за лоша. Дори забавянето на една вноска по вашия кредит за повече от месец, се отразява във вашата кредитна история в ЦКР. Тази информация влияе много при оценката на кредитните компании или банките дали да ви отпуснат кредит или не. Лошата кредитна история по принцип е най-сериозната причина за фирмите, предоставящи бързи кредити и за банките да отхвърлят някой от кандидатите. Обаче има бързи кредити онлайн за хора с лоша кредитна история понякога това не е проблем да получите своя втори шанс. Но този шанс е обикновено срещу високи лихвени проценти.