Press "Enter" to skip to content

Кои са важните детайли при сключване на договор за ипотечен кредит

По пътя към мечтаната цел: Кои са важните детайли при сключване на договор за ипотечен кредит

Ниските лихвени проценти на ипотечните кредити са силен мотив, който рефлектира върху пазара на имоти в страната 

И през последния месец от годината сделките с недвижими имоти не се намират в затишие. Ниските лихвени проценти на ипотечните кредити са един от мотивите. Вторият, който надделява по сила е, че се очаква жилищата тепърва да повишават своята стойност, въпреки непрекъснатите прогнози, вещаещи спукване на балона. Такъв изглежда се отлага, поне засега.

Всичко това рефлектира върху планирането на подобна инвестиция, особено от хората със стабилни доходи в големите градове.

Предимството за тях е, че днес има отлични възможности за бърза и улеснена процедура при отпускането на желаните суми – с помощта на онлайн платформата за сключване на кредити и застраховки Crediport. Потребителите с добра кредитна история, които фигурират като коректни платци, могат да получат допълнително поощрение и да се възползват от изключително изгодни условия при теглене на необходимите средства.

Несъмнено ипотеката е сигурно обезпечение и неслучайно мнозина тръгват именно в тази посока.

Кои са важните детайли при сключване на договор за ипотечен кредит:

1.    Запознаване с документите за подпис

Редно е да бъдете информирани за всички клаузи и евентуални неустойки. Прочетете подробно образците на договори, а също така и общите условия на избраната банка или финансова институция.

Бъдете в течение на всеки елемент от сделката – дали ще е нужна застраховка, какъв вид трябва да е тя, нейното покритие и т.н. 

2.    Опция за индивидуални параметри

Напълно допустимо е и възможно да получите оферта за размер, лихва, срок, начин на погасяване, изцяло съобразена с индивидуалните Ви потребности. Готовите банкови продукти се предлагат масово на клиентите, но ако Вашият статус предполага отлична история, Вие ще получите продукт, отговарящ на изискванията и финансовото Ви състояние.

3.    Основни точки в договора

Важните елементи в съдържанието са няколко, като сред тях са срокът на договора за кредит, лихвеният процент, периодите и условията за евентуална промяна в лихвите, годишният процент на разходите, погасителният план, лихвите при просрочие, допълнителни нотариални и други такси, право на предсрочно погасяване, ред за прекратяване на договора.

Обикновено разполагате с 14-дневен срок от постъпването на проекта на договор, в който може да вземете осъзнато и обмислено решение за неговото сключване или отхвърляне.  Ако Ви е нужна консултация и искате да проверите безплатно своята кредитна оценка, за да пристъпите към намеренията си за покупка на имот с ипотечен кредит, посетете Crediport.bg.